Impressum

De informatie op de website is samengesteld door GewoonMens. GewoonMens draagt alleen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens en de uitvoering van de AVG voor de eigen website. De juistheid van informatie en uitvoering van de AVG met betrekking tot gekoppelde links naar andere sites ligt bij de eigenaren van deze betreffende sites.