Begeleiding van mens tot mens


Jij mag er zijn!


Praktisch

Algemene voorwaarden


Als je een coachtraject bij GewoonMens aangaat gelden er algemene voorwaarden. Tijdens je intakegesprek krijg je deze uitgereikt. Je kunt hier alvast lezen welke deze zijn.

Corona


GewoonMens houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en vraagt jou om je tijdens de coachsessies hieraan te houden. 
Voorafgaand aan iedere sessie vindt er een korte gezondheidscheck plaats. 
Heb je een afspraak staan? En heb je corona gerelateerde klachten? Neem dan contact op om de afspraak te verzetten.
Gedurende een lockdownperiode is het mogelijk om een coachsessie online te laten plaatsvinden.

Klachten


Als je een klacht hebt over de dienstverlening neem dan gerust contact op met GewoonMens. Je klacht kan in alle open- en eerlijkheid besproken worden. Daarnaast heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling van NOBCO. 

Locatie


Coachsessies in een binnenruimte vinden plaats op een locatie die jij en ik samen bepalen. Dat kan eventueel ook in je eigen thuisomgeving zijn. De natuurcoachsessies vinden hoofdzakelijk plaats in natuurgebied 'De IJzeren Man' aan de Geurtsvenweg in Weert.

Privacy


GewoonMens heeft vertrouwelijkheid en integriteit hoog in het vaandel staan en houdt zich aan de AVG wetgeving. De uitvoering van de AVG wetgeving is vastgelegd in een eigen privacyreglement. Daarnaast is voor het gebruik van deze website een privacybeleid weergegeven.

Vergoeding


Coaching komt niet in aanmerking voor een vergoeding van een zorgverzekeraar. Je kunt eventueel je werkgever vragen of er mogelijkheden zijn voor een bijdrage in de kosten.